Biogas Lochem

Stichting Stimulering Biogas Lochem en Omgeving heeft als doel het adviseren en faciliteren van biogas(installaties) en andere klimaat aangelegenheden op het boerenerf in Oost Nederland. Hierbij valt te denken aan de aanpassingen die in de stal moeten gebeuren, voeding van de koeien en advies over het gebruik van middelen die het biogasproces belemmeren of verbeteren. Daarnaast kan de Stichting zorgen voor advies over afzet of verwerking van methaangas.

Waarom biogas?

Methaangas geproduceerd uit mest geeft niet de hoogste gasopbrengst maar draagt wel voor een groot deel bij aan klimaatverbetering. De methaan die anders in de lucht vrij zou komen heeft een negatieve invloed op de ozon. Door het gas af te vangen en te gebruiken voor vervanging van aardgas verminder je ook het gebruik van fossiele brandstoffen: twee vliegen in één klap.

Van gras naar gas

Monovergisting

Door vergisting van mest ontstaat biogas.

Biogas

Biogas is een mengsel met ongeveer 55 tot 60% brandbaar methaan en daarnaast koolstofdioxide.

Digestaat

De vergiste mest, digestaat genoemd, kan na het proces als meststof worden gebruikt.

Rond Lochem bevinden zich veel melkveebedrijven. Deze zijn veelal zelfvoorzienend in hun ruwvoer, wat vooral uit grasland bestaat. Uit oogpunt van kringlooplandbouw is het idee ontstaan om uit de mest van de koeien gas te winnen en dit te gebruiken om de melkfabriek te laten draaien. Bijkomend voordeel is het verlagen van emissies.

Onze doelen

Duurzame energie opwekken

Methaan uit de mest wordt in de vergister afgevangen. Mestvergisting zorgt er dus voor dat een deel van de methaan niet in de lucht vrij komt. Daarnaast kan het biogas een deel van het aardgas vervangen. Twee vliegen in een klap dus.

Opzetten biogashub

Monovergisting is voor de deelnemers individueel niet rendabel genoeg. Daarom wordt een biogashub opgezet, waardoor alle deelnemers middels een gesloten systeem met elkaar verbonden worden.

Uitstoot verminderen

Voor de hoogste gasproductie is het belangrijk om de mest zo snel mogelijk de vergister in te pompen. Het direct opslaan van mest zorgt, naast een hoge gasproductie, voor het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot in de mestkelder.

Benieuwd geworden of sponsoren?

Bent u geïnteresseerd geraakt in dit project en wilt u er meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord en zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Telefoon: 06 10600576 
Mail: info@biogaslochem.nl